Poskytujeme profesionální služby v oblasti náboru a zaměstnaní zaměstnaců z Ukrajiny, Bangladeše, Nepálu a Polska na území celé země.

Tvoříme dialog mezi zaměstnanci a společnostmi, využíváme ověřené strategie. Naše společnost je plně odpovědná za správnost provedených úkonů.

S námi můžete získat specialisty pro realizaci svého projektu a přidělení určitého pracoviště.

Požádejte o nabídku

Úplné zkušenosti a rychlý nábor

Naše nabídka náboru zaměstnanců je směřována k podstatě druhu podnikání společností, které na lokálním trhu nemohou najít vhodné kandidáty pro práci.

Personální agentura CZECH WORK SERVICES v krátké době a libovolném množství organizuje nábor kvalifikovaných zaměstnanců s vhodnými zkušenostmi.
Vyznačujeme se pečlivostí při realizaci každé objednávky. Provádíme nábory lidí pro všechny obory a každou pozici.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Prezentace naší nabídky zaměstnanců:

Máme řadu kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců. Jsme schopni Vám připravit vhodnou nabídku.

Dojednání podmínek a zahájení spolupráce:

Po vzájemném dojednání podmínek a průběhu spolupráce CZECH WORK SERVICES přejímá úkol dodávání a koordinace zaměstnanců, včetně případných služeb ubytování a právní podpory.
Zaměstnanci, které vysíláme budou pracovat pod Vaším dohledem, a naše agentura zaměstnání bude pro ně zaměstnavatelem.

FAQ


Dohled ze strany zhotovitele v osobě koordinátora:

Provádíme neustálý dohled kvality a režimu práce zaměstnanců, kteří pro Vás pracují. Naši zaměstnanci jsou velmi efektivní, poněvadž pracují s vizí výdělku a budování své kariéry.

1

Jednoduché podmínky

2

Naše odpovědnost

3

Organizace


To proste

Na všechny hlašení a dotazy odpovíme v průběhu 24h.