Proč stojí za to zaměstnat pracovníky z Dálného východu?

V Čěské republice lze již několik let pozorovat vysoký zájem o zaměstnance z východu. Doposud se to týkalo zejména obyvatel zemí bývalého SSSR, tj. Ruska, Běloruska a Ukrajiny v důsledku mírnějších a privilegovanějších postupů a formalit, které musí být splněny, ale zaměstnavatelé se stále více rozhodují zaměstnávat pracovníky ze vzdálenějších oblastí světa - což hovoří pro takové rozhodnutí?

více

Proč stojí za to využít služeb zprostředkovatele při náboru zaměstnanců z východu?

V českmé stavebním, zemědělském nebo zpracovatelském průmyslu se stále častěji setkáváte se zaměstnanci přicházejícími z východu - nejčastěji jsou to Ukrajinci nebo Bělorusové, ale podniky jsou stále ochotnější zaměstnávat pracovníky ze vzdálenějších zemí střední Asie. Bez ohledu na zemi původu zaměstnanců společnosti často využívají služeb personálních agentur, což výrazně usnadňuje a urychluje náborový proces.

více

Co dělá agentura práce pro cizince?

Vzhledem k rostoucí poptávce po manuálních pracovnících se mnoho společností v ČR rozhoduje zaměstnávat cizince. Významný je i ekonomický faktor, který bezpochyby vybízí zaměstnavatele k tomu, aby využívali služeb nabízených agenturami práce pro cizince. Co přesně tato náborová agentura dělá?

více

Daně a zaměstnávání dočasných zaměstnanců, co si pamatovat?

Daňová problematika může pro podnikatele při zaměstnávání dočasných zaměstnanců ve společnosti být nejasná. Je třeba si uvědomit, že v době spolupráce s agenturami práce jsou daňové povinnosti a poradenství v tomto ohledu plně prováděny agenturami práce. Důvodem je především služba outsourcingu zaměstnanců, práce, kterou vykonávají pro podnikatelskou společnost. Proto byste se při používání tohoto typu služby neměli bát dvojznačnosti.

více

Jaké dočasné profese pracovníků se nejvíce očekávají?

Čeští a zahraniční podnikatelé ze sousedních zemí projevují největší zájem o specifické specializace dočasných zaměstnanců. Jedná se o opakující se profese, které jsou v současné době charakterizovány největší poptávkou na trhu - jedná se zejména o zaměstnance z úrovně výroby, např. Svářečů, skladníků, řidičů a lidí pracujících ve stavebnictví.

více

Nový zákon o práci v zahraničí a pohybu mezi zeměmi

V roce 2019 začal platit nový zákon příznivý pro cizince pracující v zahraničí. Již nyní přijímáte dočasnou práci do zahraničí s důvěryhodným partnerem, například certifikovanou agenturou práce, což je bezpochyby naše agentura, můžete se pohodlně pohybovat mezi zeměmi Evropské unie. Toto zařízení umožňuje pracovní osobě přizpůsobit pracoviště svým preferencím.

více