Hledání práce není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud se Vám po mnoha týdnech samostatného hledání nepodařilo najít si vysněnou práci, potom se vyplatí požádat o pomoc profesionální personální agenturu. Nemáme rádi zprostředkovatele, i když k tomu vlastně nemáme žádný důvod. V tomto článku podrobně vysvětlíme, jak funguje práce prostřednictvím agentury, jaké výhody tento způsob zaměstnání přináší a zda se cizincům vyplatí hledat práci v České republice.

Čím se personální agentura zabývá?

Personální agentura je společnost, která působí v oblasti zprostředkování práce, – trvalé i dočasné – a kariérového poradenství. Specializovaní konzultanti neustále vyhledávají na trhu uchazeče o práci, průběžně aktualizují databázi kandidátů a všem zájemcům sdělují podrobnosti nabízené práce. Během přijímacího řízení vedou pohovory s uchazeči a jakmile dosáhnou pozitivních výsledků, zprostředkovávají zařizování veškerých formalit – podepsání pracovní smlouvy jménem společnosti, záležitosti týkající se mzdy, kontrola přítomnosti nebo dokonce, většinou v případě cizinců, zajištění ubytování.

Kdo a proč může využít služeb personální agentury?

Agenturní zaměstnávání přináší mnoho výhod lidem, kteří jsou na začátku své kariéry, nebo takovým, již se nečekaně ocitli ve složité životní situaci, např. po uzavření závodu nebo zániku společnosti, a také cizincům. Díky zprostředkování mohou studenti získat potřebné pracovní zkušenosti, které zajisté povedou k uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Flexibilní způsob zaměstnání umožňuje častou změnu místa, což s sebou přináší získání mnoha cenných dovedností v různých oborech. Také nezaměstnaní a cizinci mohou využívat služby personální agentury – sice možná nezískáme práci snů, ale na druhou stranu budeme mít legální zaměstnání, placenou dovolenou a možnost jít na nemocenskou, protože zprostředkovatel platí sociální a zdravotní pojištění a doba odpracovaná prostřednictvím agentury se započítává do důchodu. Pomocí personálních společností se běžně hledají uchazeči na pozice ve výrobě a službách, jako např.: recepční, zákaznický servis, call centrum, administrativní asistent, prodavač, skladník, balení zboží atd.

Zaměstnání cizinců v ČR

Při hledání práce za hranicemi Polska je dobré využít profesionální personální agenturu, protože to přináší řadu výhod – zejména pak pro lidi, kteří neznají jazyk. Náborové společnosti v zahraničí fungují na stejných principech, jako ty domácí, a kromě toho také výborně znají místní pracovní trh, takže Vás budou informovat o tom, s jakými pracovními nabídkami můžete počítat. Každý rok přijíždí do ČR stále více cizinců ze zemí EU i mimo ni. Proč tomu tak je? Cizinci mají na začátku zajištěnou vyšší mzdu než ve své domovské zemi. Šanci najít lukrativní práci v České republice mají zejména cizinci s odborným vzděláním, např. svářeči, montéři, lakýrníci, frézaři nebo horníci, a také – díky vznikajícím novým průmyslovým podnikům – lidé s nízkou kvalifikací.

Zaměstnávání cizinců – postup

České pracovní právo je stejné pro občany České republiky i pro občany EU, Evropského hospodářského společenství a Švýcarska, což v praxi znamená, že cizinci, kteří přicházejí z těchto států, mohou být zaměstnáni bez dalších povolení. Samostatnou kategorii tvoří občané ze třetích zemí (tj. mimo EU, EHS nebo Švýcarsko) – musí získat příslušné doklady, jež jim zajistí legální pobyt. Při jejich zaměstnávání je obvykle vyžadováno: pracovní povolení, zaměstnanecká karta nebo modrá karta (pokud máte vyšší kvalifikaci) vydaná příslušnými orgány. O tom, zda je nezbytné zajistit konkrétní dokumenty a jakým způsobem bude zapotřebí o ně žádat, nás informuje zprostředkovatel práce. Za zmínku také stojí, že personální agentury obvykle zajišťují naším jménem veškeré formality související se zařízením legálního pobytu.