V roce 2019 začal platit nový zákon příznivý pro cizince pracující v zahraničí. Již nyní přijímáte dočasnou práci do zahraničí s důvěryhodným partnerem, například certifikovanou agenturou práce, což je bezpochyby naše agentura, můžete se pohodlně pohybovat mezi zeměmi Evropské unie. Toto zařízení umožňuje pracovní osobě přizpůsobit pracoviště svým preferencím.

Práce v zahraničí

Současně fungující zaměstnanecký trh prochází velmi dynamickým rozvojem. Dočasní zaměstnanci, např. Zaměstnanci z Ukrajiny, mají od svých zaměstnavatelů stále větší nároky a očekávání. Existují také některé změny vyplývající ze zákona, který přímo souvisí s podmínkami zaměstnání v členských státech Evropské unie. V roce 2020 je pro cizince nová příležitost. Týká se to přímo pracovních podmínek v zahraničí.

Spolupráce s certifikovanými agenturami

Agentury práce stále více nabízejí svým zaměstnancům možnost pracovat v zahraničí. Jejich relativně malý počet však umožňuje pracovat v několika cizích zemích během jednorázového příjezdu z jejich domovské země. To platí přísně pro pohyb mezi konkrétními zeměmi Evropské unie. Proto je třeba věnovat pozornost podmínkám smlouvy spojující zaměstnance s agenturou práce, jakož i možnosti implementovat během této spolupráce zařízení vyplývající z nového zákona.

Usnadnění práce mezi zeměmi

Cizinci, kteří jsou zaměstnáni v naší společnosti, mohou legálně vykonávat práci na základě vyslání za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené zákonem. Kromě toho mají naši důvěryhodní zaměstnanci v tuto chvíli příležitost změnit svou zemi flexibilně. V současné době nabízíme zajímavé, plně legální a dobře placené zaměstnání hlavně v Německu, České republice a na Maltě.

Vědomí o výhodách se vyplatí

Práce v zahraničí je často spojena se zvýšením výdělků. To je samozřejmě pravda a my jako agentura dočasného zaměstnání jsme přítomni na mnoha trzích. Proto jsme si vědomi rozdílů v odměňování na mnoha místech v Evropské unii. Naplňujeme tedy očekávání zaměstnanců a kandidátů. Kromě možnosti pracovat v zahraničí nabízíme také pohyb v uvedených zemích.