Vzhledem k rostoucí poptávce po manuálních pracovnících se mnoho společností v ČR rozhoduje zaměstnávat cizince. Významný je i ekonomický faktor, který bezpochyby vybízí zaměstnavatele k tomu, aby využívali služeb nabízených agenturami práce pro cizince. Co přesně tato náborová agentura dělá?

Nábor zaměstnanců

Agentura práce pro cizince pomáhá zaměstnavateli v každé fázi zaměstnání, přímo od náborového procesu. Jejím hlavním úkolem je prověřit kvalifikaci budoucího zaměstnance a najít lidi, kteří splňují požadavky zaměstnavatele. Nábor se liší v závislosti na odvětví, ve kterém společnost působí, a na plánovaném období zaměstnání. Agentura práce pro Ukrajince již v této fázi vynakládá veškeré úsilí, aby do Česka přivedla ty nejschopnější a nejprofesionálnější zaměstnance.

Formální a právní činnosti

Personální agentury nabízejí poradenství ohledně formálních a právních činností a - které zaměstnavatelé často používají - se o ně postarají. To platí především pro zaměstnance z Nepálu, Indie nebo Bangladéše, protože jejich zaměstnání zahrnuje více formalit a právních úkonů než například zaměstnávání pracovníka z Ukrajiny, což poskytuje větší svobodu a flexibilitu.

Koordinace a check-in

Agentury práce pro cizince také koordinují přesun nových zaměstnanců do České republiky a jejich registraci - bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci z Ukrajiny, Běloruska nebo Bangladéše. V závislosti na zemi původu zaměstnance může být tento proces více či méně komplikovaný, takže spolupráce s personální agenturou velmi usnadňuje převod zaměstnanců.

Usnadnění komunikace

Zaměstnanci z Ukrajiny často rozumí a komunikují v českém jazyce, zatímco lidé z Asie obvykle mluví anglicky. Přesto agentura práce pomáhá a usnadňuje kontakt mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zejména ve formálních a právních věcech, ale nejen. Velmi často také nabízejí zaměstnání předáka, který podporuje komunikaci během každodenních činností a usnadňuje tok informací mezi školitelem a zaměstnanci.

Zaměstnavatelé se stále více rozhodují zaměstnávat cizince - je to mimo jiné kvůli velkému počtu volných pracovních míst, poptávce po manuálních pracovnících a ekonomickým úvahám - zaměstnanci z východu mají nižší finanční očekávání než čeští zaměstnanci. Agentury práce pro cizince podporují zaměstnavatele v celém procesu náboru a zaměstnávání cizinců, čímž usnadňují dovoz kvalifikovaných a najatých zaměstnanců do České republiky.