V českmé stavebním, zemědělském nebo zpracovatelském průmyslu se stále častěji setkáváte se zaměstnanci přicházejícími z východu - nejčastěji jsou to Ukrajinci nebo Bělorusové, ale podniky jsou stále ochotnější zaměstnávat pracovníky ze vzdálenějších zemí střední Asie. Bez ohledu na zemi původu zaměstnanců společnosti často využívají služeb personálních agentur, což výrazně usnadňuje a urychluje náborový proces.

Legální zaměstnání a pobyt v Čěské republice

Rozhodnutím o spolupráci se zprostředkovatelem si může být zaměstnavatel jistý, že nábor zaměstnanců z Ukrajiny, Běloruska nebo dokonce z Bangladéše je plně legální a neporušuje tak českou legislativu. Zaměstnanci z východu získaní tímto způsobem mají v České republice právo na legální pobyt a práci. Všechna povolení zpracovávají agentury práce.

Formality

Využívání zprostředkovatelů zaměstnávajících zaměstnance z východní hranice zjednodušuje formality nezbytné v procesu náboru, jakož i při zaměstnání - od náboru, pohovorů, po personalistiku, účetnictví a dohled nad zaměstnanci. Agentura práce Ukrajincům velmi často řeší všechny tyto formální a právní činnosti, což snižuje počet povinností uložených zaměstnavateli. Použití zprostředkovatele je proto pro zaměstnavatele mimořádně ekonomicky výhodné.

Nabor

S využitím služeb agentur zaměstnávajících cizince je nábor zaměstnanců z východu pro zaměstnavatele rozhodně snazší - tyto společnosti provádějí komplexní nábor a ověřují kvalifikaci budoucích zaměstnanců, aby si zaměstnavatel mohl být jist, že zaměstnanci splňují jeho požadavky a očekávání. Agentury zaměstnávající cizince také koordinují přesuny zaměstnanců do České republiky a dokonce jim poskytují ubytování a bydlení.

Kontakt zaměstnavatel-zaměstnanec

Přestože zaměstnanci z východu většinou rozumí češtině a jsou dokonce schopni komunikovat s nimi, pro větší pohodlí každé strany zaměstnávají personální agentury koordinátory, kteří usnadňují kontakt v naléhavých i každodenních situacích. To umožňuje lepší komunikaci a dokonce i platová jednání, která jsou nedílnou součástí zaměstnání.

Spolu se zvýšeným zájmem o zaměstnávání cizinců bylo na českém trhu vytvořeno mnoho náborových agentur, což nepochybně usnadňuje hledání kvalifikovaných zaměstnanců a také vede zaměstnance a zaměstnavatele formálními a legálními činnostmi. Zaměstnanci mohou také často využívat poradenské služby v oblasti nezbytných pracovních povolení pro cizince.